YONTRAKAN

    จุดเริ่มต้น      2542

         บริษัท ยนตรกาญ ยูสคาร์ กรุ๊ป จำกัด เริ่มต้นธุรกิจรถยนต์ใช้แล้วเมื่อปี 2542 จุดเริ่มต้นของธุรกิจเกิดขึ้นจากความสนใจลงทุนทำธุรกิจรถยนต์มือ 2 และเปิดดำเนินการย่านถนนศรีนครินทร์ ภายในพื้นที่ตลาดรถยนต์เสรีนครินทร์ 

ปี 2544  เมื่อพบว่าตลาดรถยนต์มือสองเป็นตลาดที่เติบโตและมีทิศทางการขยายตลาดค่อนข้างสูง จึงได้ขยายพื้นที่จอดรถเพื่อสามารถรองรับปริมาณรถที่เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว

ปี 2545   บริษัท ยนตรกาญ ยูสคาร์ กรุ๊ป ได้ดำเนินธุรกิจโดยการพัฒนาการตลาดรถยนต์มือ 2 ในรูปแบบที่แตกต่างจากผู้ประกอบการรถทั่วไปโดยมีวัตถุประสงค์ในการดูแลรถยนต์ใช้แล้วให้มีคุณภาพทัดเทียมรถใหม่ป้ายแดง เพื่อให้ลูกค้าได้มีโอกาสเลือกใช้รถที่ดีมีคุณภาพทั้งการขับขี่และการบริการ อีกทั้งยังได้พัฒนาระบบบริหารการจัดการภายในองค์กร เพื่อความเชื่อมั่นในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์คุณภาพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้การดำเนินธุรกิจภายใต้     บริษัท ยนตรกาญ ยูสคาร์ กรุ๊ป เป็นที่รู้จักในเวลาอันรวดเร็ว จึงเพิ่มปริมาณรถยนต์ที่หมุนเวียนในบริษัท เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ากว่า 200 คัน เพื่อรองรับปริมาณลูกค้าของบริษัท ๆ ได้รับการยอมรับจากลูกค้าที่หาซื้อรถยนต์ใช้แล้วย่านถนนศรีนครินทร์ เป็นอย่างดีมีชื่อเสียงด้านรถยนต์ใช้แล้ว “คุณภาพรถป้ายแดง” ภายใต้การรับรองคุณภาพรถจาก L-Testcar ทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในการเลือกซื้อรถยนต์ใช้แล้วของบริษัท ยนตรกาญ ยูสคาร์ กรุ๊ป จำกัด

      ปี 2550  เมื่อการดำเนินธุรกิจเริ่มอยู่ตัวจึงมีความคิดในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ เป็นนิติบุคคลอย่างถูกต้อง  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2550 

     ปี 2553-2554  บริษัท ยนตรกาญ ยูสคาร์ กรุ๊ป จำกัด ได้เล็งเห็นความเติบโตทางการตลาดของโลกแห่งการสื่อสาร การซื้อขายผ่านหน้าเว็ปไซด์มีแนวโน้มการเติบโตทางการตลาดอย่างรวดเร็วและที่เป็นที่ยอมรับในสังคมออนไลน์ จึงได้กพัฒนางานการขายผ่านช่องทางเว็ปไซด์ โดยลูกค้าสามารถเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็ปไซด์ เพื่อดูข้อมูลรถยนต์ก่อนการตัดสินซื้อ และได้เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถได้ทำการเปรียบเทียบคุณภาพของรถยนต์ภายใต้มาตรฐาน “ยนตรกาญ ยูสคาร์ กรุ๊ป”  กับ บริษัท คู่แข่งในธุรกิจรถยนต์มือ 2 จาก แหล่งอื่นๆ เพื่อให้ลูกค้าได้เกิดความมั่นใจในตัวสินค้าและคุณภาพที่ได้คัดสรรสำหรับลูกค้าทุกท่านก่อนการตัดสินใจ ภายใต้คอนเซ็ป “มอบความห่วงใย ใส่ใจดูแลรถคุณ” ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของการดูแลลูกค้าตั้งแต่การเริ่มซื้อรถเข้าและนำมาดูแลให้รถแต่ละคันมีสภาพพร้อมใช้งาน โดยมีคุณภาพทัดเทียมรถใหม่ป้ายแดง อีกทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระลูกค้าในการจัดสรรงบประมาณในการตัดสินใจซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน

ปี 2555  บริษัท ยนตรกาญ ยูสคาร์ กรุ๊ป ได้รับการตอบรับอย่างดีและประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง จากแนวทางการบริหารงานที่แตกต่างทำให้มียอดขายที่เพิ่มขึ้นมีผลประกอบการดีตลอดระยะเวลาที่ได้ดำเนินธุรกิจมา ตั้งแต่ปี 2542 ถึงปลายปี 2555 บริษัท ยนตรกาญ ยูสคาร์ กรุ๊ป มิได้หยุดที่จะพัฒนาตลาดรถยนต์มือ 2 มุ่งเน้นจะทำให้เกิดความแตกต่าง และปรับเปลี่ยนแนวคิดของลูกค้าใหม่ๆ ในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ใช้แล้ว โดย บริษัท ยนตรกาญ ยูสคาร์ กรุ๊ป จำกัด ให้ความใส่ใจทุกรายละเอียด ทั้งด้านการบริการและคุณภาพ โดยปรับปรุงสำนักงานขายให้มีความโดดเด่นและแตกต่างจากผู้ประกอบการรถทั่วไป โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้าเกิดความประทับใจเมื่อได้ข้ามาเยี่ยมชมรถยนต์คุณภาพของทางบริษัทฯ

ปี 2556 การเติบโตทางธุรกิจของรถยนต์ใช้แล้วยังมีแนวโน้มในทิศทางที่ดี ถึงจะประสพปัญหาจากนโยบายรัฐบาลเรื่องรถคันแรก แต่ตลาดยังคงไม่หยุดนิ่ง สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องซึ่งจากประสบการณ์ในการเรียนรู้เทคนิคการขายและกลไกทางการตลาด ได้ใช้การบริหารเชิงนโยบายปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดและเงื่อนไขให้เข้ากับสถานการณ์ที่ประสบอยู่ทำให้ ยนตรกาญ ยูสคาร์ กรุ๊ป  ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ในปี 2557 โดยเริ่มเป็นสมาชิกตั้งแต่สมาคมฯ เริ่มก่อตั้ง เพื่อเน้นย้ำมาตรฐานและความมั่นใจทั้งด้านการบริการและคุณภาพรถยนต์ใช้แล้ว ทำให้ปัจจุบัน ยนตรกาญ ยูสคาร์ กรุ๊ป เติบโตขึ้นอย่างสง่างาม ภายในพื้นที่ 6 ไร่ ตลาดรถยนต์ เอสพี ออโต้เซ็นเตอร์ ถนนอ่อนนุช เพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่นของผู้ต้องการมองหารถยนต์ใช้แล้วคุณภาพพรีเมี่ยม ซึ่งเรามิได้หยุดยั้งที่จะพัฒนาคุณภาพและบริการ ให้ดียิ่งขึ้น ทันสมัยขึ้น และดูแลใส่ใจลูกค้าทุกท่านด้วยใจเสมอมา ให้ตรงตามนิยามของบริษัทฯ คือ  มอบความห่วงใย  ใส่ใจดูแลรถคุณ

การเติบโตของเรา

วิสัยทัศน์

Message us