สอบใบขับขี่รถยนต์ต้องทำยังไง ?

สอบใบขับขี่ต้องทำยังไง อะไรบ้าง เผยขั้นตอนสอบใบขับขี่ 2561

เริ่มต้นศักราชใหม่ด้วยการขับขี่ปลอดภัย โดยการอบรมและสอบใบขับขี่เพื่อร่วมกันเรียนรู้การรักษากฎจราจรบนท้องถนน โดยเฉพาะมือใหม่หัดขับทั้งหลาย นอกจากปีใหม่ รถใหม่แล้ว การทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่จะต้องทำ เพราะจะช่วยให้ท่านใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย วันนี้ รถมือสองมีรับประกัน 1 ปี Yontrakan จะพาทุกท่านไปเรียนรู้ขั้นตอนทั้ง 6 ขั้นตอน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสอบใบขับขี่รถยนต์ อย่ารอช้าไปเริ่มกันเลยดีกว่า!!

1. จองคิวอบรม สามารถจองได้ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

     จองด้วยตัวเองที่กรมขนส่งทางบก
     จองคิวอบรมทางโทรศัพท์ 02-2718888 หรือ 1584
     จองผ่านระบบออนไลน์ ที่ ebooking.dlt.go.th
        ⭕ หรือมีอีกทางเลือกคือ 
    ✔ สอบใบขับขี่กับเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกรมขนส่งทางบ

2. ยื่นเอกสาร ทั้งหมด 3 ฉบับ อันได้แก่

    ✅ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมบัตรตัวจริง
    ✅ สำเนาทะเบียนบ้าน
    ✅ ใบรับรองแพทย์
    ✅ ใบรับรองการอบรม (กรณีผู้ทำการอบรมนอกกรมขนส่ง)

ใบขับขี่

3. ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย อันได้แก่

     ทดสอบการมองเห็นสีหรือตาบอดสี ทั้งสีเขียว แดง และเหลือง
     ทดสอบสายตาทางลึก
     ทดสอบสายตาทางกว้าง
     ทดสอบปฏิกิริยาเท้า 

ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

4. อบรมทฤษฎีและความรู้เกี่ยวกับการขับขี่

ผู้ทำการทดสอบใบขับขี่รถยนต์จะต้องทำการฝึกอบรมกับกรมขนส่งทางบกเป็น 5 ชั่วโมง โดยเนื้อหาประกอบด้วย กฎหมายว่าด้วยรถยนต์, กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก จำนวน 1 ชั่วโมง 30 นาที การขับรถอย่างปลอดภัยจำนวน 2 ชั่วโมง จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถจำนวน 1 ชั่วโมง และข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

อบรมทฤษฎีและความรู้เกี่ยวกับการขับขี่

5.ทดสอบภาคทฤษฎี คือการสอบข้อเขียน

เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก จะมอบหนังสือรวมป้ายจราจร และกฎจราจรเบื้องต้นให้อ่าน ก่อนทำการสอบ บางที่จะเป็นบอร์ดให้ยืนอ่านกัน ซึ่งในข้อสอบจะสุ่มป้ายจราจรและกฎจราจรที่เราอ่านมาเป็นข้อสอบ จำนวน 50 ข้อ เป็นข้อสอบแบบปรนัย มีให้เลือก ก-ง จะผ่านเกณฑ์การสอบที่ 45 คะแนน หรือคิดเป็น 90% ของข้อสอบทั้งหมด และติวป้ายจราจรและสัญลักษณ์จราจรได้ที่ "ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร ที่ผู้ใช้รถควรรู้ไว้"

ทดสอบภาคทฤษฎี

6.ทดสอบภาคปฏิบัติ โดยกรมขนส่งทางบกได้กำหนดการทดสอบภาคปฏิบัติทั้งหมด 3 ข้อ ดังนี้

🚗 1. ขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
ให้ขับรถในช่องเดินรถที่ระยะ 12 เมตร เดินหน้า 1 ครั้ง และถอยหลัง 1 ครั้ง โดยต้องไม่ขับชนหรือเบียดเสาหลัก ที่ตั้งวางเรียงกันทั้งซ้ายและขวา และอย่าให้เครื่องยนต์ดับในขณะทดสอบอยู่
🚗 2. ขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
ด้านซ้ายของตัวรถต้องจอดขนาน และห่างจากขอบทางไม่เกิน 25 ซม. โดยจอดให้ล้อหน้าและหลัง ล้อทับเส้นสีที่กำหนด กันชนหน้ารถต้องไม่เกินจุดหยุดรถข้างทางและห่างจากเส้นหยุดรถไม่เกิน 1 เมตร
🚗 3. ขับรถถอยเข้าซอง
ให้ขับรถถอยหลังเข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้าย เปลี่ยนเกียร์ได้ไม่เกิน 7 ครั้ง ต้องไม่ชนหรือเบียดเสาในพื้นที่ที่กำหนด ตัวรถต้องขนานกับขอบทางหรือเสาหลักด้านซ้าย กระจกข้างต้องไม่ล้ำออกมาเกินเส้นที่กำหนด
🚨ด่านที่3นี้มือใหม่มักจะสอบตกมากที่สุด ควรทดสอบฝึกฝนก่อนมาสอบ สำหรับรถที่มีกล้องถอยหลังและเซ็นเซอร์ถอยหลัง จะถูกเอาเทปกาวปิดทับ เพื่อได้ใช้ทักษะการขับรถเท่านั้น

ทดสอบภาคปฏิบัติ

ใบขับขี่

🏆🏆 ชำระเงินและรอรับใบอนุญาตขับขี่ 🏆🏆

ไชโย!!หลังจากที่ผ่านการทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพียงแค่จ่ายค่าคำขอ 5 บาท, ค่าใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 200 บาท, ค่าซองใส่ใบขับขี่ 100 บาท (แจ้งไม่รับก็ได้) รวมทั้งสิ้น 305 บาท แค่นี้ก็ได้ใบขับขี่มาไว้ในครอบครอง เพื่อมั่นใจได้ว่าขับขี่ไปไหนก็ปลอดภัยแน่นอน 👍👍